This site uses cookies

We use the information stored by cookies for statistical purposes and to adapt the site to individual needs of users. Cookies may also be used by research companies we cooperate with and suppliers of multimedia applications. You may change cookie settings in your web browser.

Using the website without changing the settings for cookies means that they will be saved in the device memory. For more information see our Cookies policy.

close

Current issue:

Current issue

Back

angielskipolskiniemiecki

angielski
World before Catastrophe

World before Catastrophe Cracow’s former Jewish district of Kazimierz attracts several hundred thousand tourists every year. They are drawn by the unique atmosphere of the place as well as by the high-class architecture left behind by the Jewish community, which lived there for hundreds of years – until the Holocaust. Before that tragedy Jews made up one quarter of the population of Cracow.
A very interesting exhibition entitled ‘The World Before Catastrophe. Cracow’s Jews in the Interwar Period’, which documents the role Jews played in the life of the city, can be seen at the International Culture Centre at Rynek Główny No 25.
‘They were a distinct community, and yet they were very different from each other,’ write the organisers of the exhibition. ‘Contrary to the popular stereotype, they did not all live in Kazimierz, speak Yiddish or wear traditional clothes. Some of them were involved in local government in Cracow. Some sold junk or ran small workshops, while others became physicians, lawyers, architects and professors at the Jagiellonian University. There were also Jews who kept shops, or who ran hotels or factories.’
The exhibition also shows that the Polish-language Jewish press often gave evidence of strong patriotic feelings towards Poland. What united Jews was the responsibility they felt for each member of their community.
Their world can be seen in almost 200 photographs from archives, private collections, Polish libraries and museums, and also from the Diaspora Museum in Tel Aviv and the Jagiellonian Library.
The exhibition is accompanied by archive film material and audio recordings and recollections of Cracovians who lived in Cracow before the Second World War. It can be seen until 28 October.

polski
Świat przed katastrofą

Krakowski Kazimierz, czyli dawna dzielnica żydowska przyciąga co roku setki tysięcy turystów. Cenią oni sobie niepowtarzalną atmosferę tego miejsca i liczne najwyższej klasy zabytki, jakie pozostały tam po społeczności żydowskiej, która zamieszkiwała tam przez kilkaset lat aż do holocaustu. Do tej tragedii Żydzi stanowili jedną czwartą obywateli Krakowa. O tym jaką rolę odgrywali w życiu miasta opowiada bardzo interesująca wystawa „Świat przed katastrofą. Żydzi krakowscy w dwudziestoleciu międzywojennym” jaką można oglądać w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie (Rynek Gł. 25).
„Byli wyraźną wspólnotą, a jednocześnie bardzo się między sobą różnili. Wbrew powszechnemu stereotypowi nie wszyscy mieszkali na Kazimierzu, nie wszyscy mówili w jidysz, nie wszyscy nosili tradycyjny ubiór. Niektórzy angażowali się w działalność samorządową Krakowa. Jedni handlowali starzyzną lub mieli niewielkie warsztaty rzemieślnicze. Inni zostawali lekarzami, prawnikami, architektami, profesorami Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jeszcze inni prowadzili sklepy, hotele, albo małe fabryczki” — piszą organizatorzy wystawy.
Podkreślają też, że swe syjonistyczne pismo wydawali po polsku i demonstrowali w nim swój polski patriotyzm. Łączyła ich gŁęboka odpowiedzialność za każdego z członków swej wspólnoty.
Ich świat można obejrzeć na na blisko 200 fotografiiach ze zbiorów archiwów, kolekcji prywatnych, bibliotek i muzeów polskich, ale także z Muzeum Diaspory w Tel Awiwie, Biblioteki Jagiellońskiej, a także ze zbiorów prywatnych.
Ekspozycję uzupełniają archiwalne nagrania filmowe i płytowe oraz wspomnienia przedwojennych krakowian. Wystawę można oglądać do 28 października.

niemiecki

Krakauer Kazimierz, das heißt der ehemalige jüdische Stadtteil, zieht heute hunderttausende Touristen jedes Jahr an. Sie schätzen die einmalige Atmosphäre dieses Ortes und die dort vorhandenen Baudenkmäler höchsten Ranges, die die jüdische Gemeinschaft, die dort einige Hundert Jahre bis zum Holocaust gewohnt hatte, hinterlassen hat. Bis zu dieser Tragödie stellten die Juden ein Viertel aller Bürger Krakaus. Darüber, welche Rolle sie im Leben der Stadt spielten, erzählt die sehr interessante Ausstellung „Die Welt vor der Katastrophe. Krakauer Juden in zwanzig Jahren der Zwischenkriegszeit“, die man im Internationalen Kulturzentrum in Krakau (Hauptmarkt Nr. 25) besuchen kann.

Information published at 2 September 2007