This site uses cookies

We use the information stored by cookies for statistical purposes and to adapt the site to individual needs of users. Cookies may also be used by research companies we cooperate with and suppliers of multimedia applications. You may change cookie settings in your web browser.

Using the website without changing the settings for cookies means that they will be saved in the device memory. For more information see our Cookies policy.

close

Current issue:

Current issue

Back

angielskipolskiniemiecki

angielski
We were, we are, we will be

We were, we are, we will be The Old Synagogue, which is the most important monument to Jewish culture in Kraków, stretches as far back as the second half of the fifteenth century. It was built at that time by the Jews who came to Kraków from Prague at the end of the fourteenth century. Today, it is possible to see its permanent exhibitions that display the finest exhibits of Judaica from the Historical Museum of Kraków and are related to the entire period in which the Jews were present in the city. However, there is also a temporary exhibition at the moment, which focuses on the fate of Kraków’s Jews in the last 70 years. Despite the fact the events are recent, the period is not so well-known but is very interesting.
The Old Synagogue itself was the centre of Jewish religious life in Kraków until 1939. This changed after the invasion of Kraków by the troops of Nazi Germany. Its walls survived the occupation, but the important symbols and much else was either destroyed or looted. The synagogue was restored in the late 1950s and subsequently the Jewish community bequeathed it to the city as a museum. It underwent a gradual restoration but was certainly revived more quickly than Jewish life in Kraków after the Holocaust.
The exhibition ‘We were, we are, we will be’ shows that the past 70 years have been difficult for the Jewish community in Kraków. In the first years after the war, the Jews who had survived the Holocaust left in large numbers for the state of Israel. Those who remained faced the problems of living under the communist regime. With every wave of emigration, often forced emigration, the Jewish community shrank in size and most of those left were older. After 1989, Jewish life was reborn, but only gradually. The exhibition addresses these processes mainly through photographs and documents. It consists of six parts, and the concept behind each is time – the time to decide, the time to assimilate, the time when they were tested, the time of hope, the time in which they found their identity, and the time of rebirth.
The exhibition is based on an idea of Dr. Edyta Gawron who is part of the Institute of Judaic Studies at the Jagiellonian University. It will be open until 4 December, 2016. (b)

polski
Byliśmy, jesteśmy, będziemy

Stara Synagoga, najważniejszy zabytek kultury żydowskiej w Krakowie, pamięta drugą połowę XV wieku. Wtedy zbudowali ją Żydzi przybyli do Krakowa z Pragi w końcu wieku XIV. Dzisiaj można w niej oglądać na stałej wystawie najwspanialsze eksponaty ze zbioru judaików Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, które obejmują cały okres obecności społeczności żydowskiej w mieście. Obecnie można tam jednak oglądać również wystawę czasową, która przybliża losy krakowskich Żydów w ostatnich 70 latach. To okres nam historycznie najbliższy, a jednak ciągle bardzo mało znany i niezwykle interesujący.
Stara Synagoga była centrum religijnego życia Żydów w Krakowie do 1939 roku. Zmieniło się to po wkroczeniu do Krakowa wojsk hitlerowskich Niemiec. Jej mury przetrwały okupację, ale wspaniałe wyposażenie zostało zniszczone lub rozgrabione. Odrestaurowano ją w końcu lat 50-tych XX wieku i wtedy została przekazana przez społeczność żydowską na cele muzealne. Była stopniowo odnawiana. Znacznie szybciej niż odradzało się po Holokauście życie żydowskie w Krakowie.
Minione 70 lat ukazane na wystawie „Byliśmy, jesteśmy, będziemy.” były długo dla żydowskiej gminy wyznaniowej w Krakowie bardzo trudne. W pierwszych latach po wojnie ocaleli z Zagłady żydzi masowo wyjeżdżali by budować państwo Izrael. Ci, którzy zostali byli narażeni na konsekwencje życia w systemie komunistycznym. Gmina żydowska starzała się, była bardzo słaba liczebnie, osłabiały ją kolejne fale często wymuszonej emigracji. Po 1989 roku życie żydowskie stopniowo odradzało. Wystawa prezentuje te procesy przy pomocy fotografii, dokumentów itp. Składa się z sześciu części, a przyjętym w koncepcji wystawy kryterium podziału jest czas – czas decyzji, czas asymilacji, czas próby, czas nadziei, czas odnajdywania tożsamość, czas odrodzenia.
Ekspozycja powstała w oparciu o koncepcję przygotowaną przez dr Edytę Gawron z Instytutu Judaistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Będzie czynna do 4 grudnia 2016 roku.

niemiecki

Die Alte Synagoge, das wichtigste jüdischen Kulturdenkmal in Krakau, denkt an die zweite Hälfte des 15. Jh. zurück. Damals wurde sie von den Juden erbaut, die zu Ende des 14. Jh. aus Prag nach Krakau gekommen waren. Heute kann man darin in einer ständigen Ausstellung die herrlichsten Exponate aus der judaistischen Sammlung des Historischen Museums der Stadt Krakau besichtigen, die den gesamten Zeitraum der Anwesenheit der jüdischen Gemeinschaft in der Stadt umfassen. Gegenwärtig kann man aber auch eine zeitliche Ausstellung besuchen, die das Schicksal der Krakauer Juden in den letzten 70 Jahren beleuchtet. Dieser Zeitraum liegt uns historisch näher und ist dennoch sehr wenig bekannt und außerordentlich interessant.

Information published at 1 January 2016