This site uses cookies

We use the information stored by cookies for statistical purposes and to adapt the site to individual needs of users. Cookies may also be used by research companies we cooperate with and suppliers of multimedia applications. You may change cookie settings in your web browser.

Using the website without changing the settings for cookies means that they will be saved in the device memory. For more information see our Cookies policy.

close

Current issue:

Current issue

Back

angielskipolskiniemiecki

angielski
Town Hall in the Former Market Place in Cracow’s Kazimierz

It was a tradition in the Middle Ages to construct a town hall soon after the foundation of a town. This also happened in the town of Kazimierz near Cracow, which was founded by King Kazimierz Wielki (Casimir the Great) in 1335. The town hall was built in the Market Place, in the part which today is Plac Wolnica. The first wooden building burnt down and the second, which was made of brick, was seriously damaged during fires in 1527 and 1623. During reconstruction two additional floors were added and an attic constructed on the roof.
When Kazimierz was incorporated into Cracow in 1802, the town hall first fell into ruin and later, after a brief reconstruction, it was used by the Industrial-Business School (Szkoła Przemysłowo-Handlowa). It was only in the second half of the 19th century that the building was taken over by the Jewish local authorities, and then it was thoroughly reconstructed according to the design of an architect by the name of Żołdani and expanded to serve the purposes of the school. A neo-Renaissance wing was added to the southern part of the building, which changed the original look of that side, and so the original look was preserved only on the northern side of the former town hall. The building has housed the Ethnographical Museum since 1947.
The study of documents connected with the building has allowed reconstruction of its function in the Middle Ages. The outdoor steps led to the high ground floor where the office and the hall of court of justice were. The court archives, a few small cells and a torture chamber, as torture was a commonly used way of obtaining testimony at the time, were located in the basement.
The most dangerous criminals were kept separately in two cells situated in the tower. One of them was called Monday and the other Tuesday. Prisoners who were to be executed on a Tuesday were kept in the latter.
The rooms situated on the first and the second floors were used by the alderman, councillors and clerks of lower rank. The court sat every second week on Monday and every Thursday and Saturday. So called ‘grand sessions’, as royal officials took part in them, were held three times a year.
There was a bell originating from 1610 on the top of the tower (preserved until today), which was used to call the inhabitants to defend the town or inform them in the event of fire.
There were market squares all around the building, where villagers sold products they were allowed to bring there on a free trade basis. The present name of the square - Wolnica - is connected with that tradition.

Sources:
• The Internet
• Świszczowski S., „Miasto Kazimierz pod Krakowem”, Wydawnictwo Literackie
• Rożek M., „Przewodnik po zabytkach i kulturze Krakowa”, PWN
• Krasnowolski B., „Ulice i place krakowskiego Kazimierza”, Uniwersitat

polski
Ratusz na dawnym Rynku krakowskiego Kazimierza

W średniowieczu, jak było w powszechnym zwyczaju, po lokacji miasta, budowano budynki ratuszy. Tak też się stało w mieście Kazimierz obok Krakowa, założonym przez króla Kazimierza Wielkiego w 1335 roku. Wzniesiono ratusz na Rynku, którego częścią jest obecny Plac Wolnica. Pierwszy, drewniany spłonął, drugi z kolei budynek już murowany, został także poważnie zniszczony pożarami w latach 1527 oraz w 1623. Podczas odbudowy dodano dwa nowe piętra, a dach wzbogacono attyką krenelażową.
Po włączeniu w roku 1802 Kazimierza do miasta Krakowa, ratusz popadł w ruinę, aby po częściowym remoncie służyć Szkole Przemysłowo – Handlowej. Dopiero w drugiej połowie XIX wieku objęła go w posiadanie Gmina Żydowska i przeprowadziła, według projektu architekta Żołdaniego, przebudowę i rozbudowę budynku dla potrzeb szkoły. Pojawiło się wtedy od południa, neorenesansowe skrzydło, zmieniające pierwotny jego wygląd, który został zachowany jedynie od północy. Od roku 1947 budynek ratusza jest w użytkowaniu Muzeum Etnograficznego.
Według zachowanych dokumentów został ustalony sposób użytkowania budynku w średniowieczu. Zewnętrzne schody prowadziły na wysoki parter do kancelarii i izby sądu. Archiwum znajdowało się w piwnicach, gdzie od północy były też małe więzienne cele oraz izba tortur, co w średniowieczu stanowiło regułę.
Najgroźniejszych przestępców trzymano osobno, w dwóch celach znajdujących się w wieży. Jedna z nich była zwana „poniedziałkiem”, druga „wtorkiem”. Z tej ostatniej wyprowadzano więźniów na egzekucje które odbywały się we wtorki.
Pierwsze i drugie piętro użytkowane było przez biura wójta, radnych oraz urzędników niższego szczebla. Posiedzenia sądu odbywały się co dwa tygodnie, w poniedziałki i co tydzień w czwartki i soboty. Trzy razy w roku powoływano sądy „wielkorządowe” z udziałem urzędników królewskich.
Na wieży ratuszowej wisiał dzwon (zachowany do dziś) pochodzący z r.1610 który zwoływał ludność do obrony miasta, bądź zawiadamiając o pożarze.
Wokół ratusza były place targowe z produktami przywożonymi przez wieśniaków spoza miasta, na zasadzie wolnego handlu. Właśnie od tego obyczaju, pochodzi obecna nazwa placu – Wolnica.

Opracowano wg:
• wiadomości z internetu
• „Miasto Kazimierz pod Krakowem”, Stefan Świszczowski, Wydawnictwo Literackie
• „Przewodnik po zabytkach i kulturze Krakowa”, Michał Rożek, PWN
• „Ulice i Place Krak.Kazimierza”, Bogusław Krasnowolski, Uniwersita

niemiecki

Der heutige Wolnica-Platz (abgeleitet von „wolny“ – poln. „frei“ – der Name kommt vom freien Handel im Mittelalter) im Krakauer Stadtteil Kazimierz ist ein Teil des ehemaligen Marktplatzes, der dort im Jahre 1335 angelegt wurde. Das darauf stehende Gebäude des Rathauses, gegenwärtig das Ethnographische Museum, mehrmals nach Bränden umgebaut, war nicht nur Sitz der Stadtverwaltung, sondern beherbergte auch das Gericht sowie das Gefängnis, das sich zusammen mit einer Folterkammer, wie es im Mittelalter gang und gäbe war, im Kellergeschoss befand.
Die gefährlichsten Verbrecher wurden in Turmzellen gehalten. Nur die Nordansicht des Gebäudes ist historisch erhalten. Von der Südseite wurde nach dem Projekt des Architekten Żołdani ein Neurenaissance-Flügel dazugebaut. Das Ethnographische Museum mit seinen interessanten Sammlungen nutzt das Gebäude des ehemaligen Rathauses seit dem Jahre 1947.

Bearbeitet nach:
• Internetinformationen
• „Miasto Kazimierz pod Krakowem” („Stadt Kazimierz bei Kraków“), Stefan Świszczowski,
  Verlag Literackie
• „Przewodnik po zabytkach i kulturze Krakowa” („Führer durch Krakauer
  Sehenswürdigkeiten und Kultur”), Michał Rożek, Verlag PWN
• „Ulice i Place Krakowskiego Kazimierza“, (Straßen und Plätze des Krakauer Kazimierz”),
  Bogusław Krasnowolski, Verlag Uniwersitat

Information published at 30 June 2009