This site uses cookies

We use the information stored by cookies for statistical purposes and to adapt the site to individual needs of users. Cookies may also be used by research companies we cooperate with and suppliers of multimedia applications. You may change cookie settings in your web browser.

Using the website without changing the settings for cookies means that they will be saved in the device memory. For more information see our Cookies policy.

close

Current issue:

Current issue

Back

angielskipolskiniemiecki

angielski
The Discreet Charm of an Antique Shop...

The Discreet Charm of an Antique Shop... The Centre for Jewish Culture is situated at 17, ul. Rabina Meiselsa (Rabbi Maisels Street) in Cracow. It is housed in a former prayer house of the Bne Emuna Religious Association, in a building that was constructed according to a design by Jacek Matusiński between 1886 and 1888. The idea behind the foundation of such a centre was first raised in the 1980s as a result of an initiative by, among other people, Czesław Jakubowicz the then President of the Jewish Community. However, the project was realised only due to the formation of the ‘Judaica’ Foundation in 1991, with the ceremonial opening of the Centre for Jewish Culture on 24th November, 1993. The Centre organises lectures, art exhibitions, concerts, meetings and discussions which are obviously not restricted only to those of Jewish descent.
An art gallery and an antique book shop, ‘Na Kazimierzu’, have functioned in the cellars of the Centre since 1998. Numerous old prints, books in different languages, old magazines, lamps, trinkets, clocks, embroidered table clothes, curtains and many other interesting things have been gathered there. The shop, as with many other places in which remnants of the past are kept, has a very special atmosphere. It is easy to find it, but it is much more difficult to leave the shop without buying a small object, e.g. a postcard from the 1930s or an old diary full of notes written by someone long deceased. It might be said that antique shops are not only full of a collection of unusual and fascinating objects, but that they also have a soul which sleeps in them. (Z. Łuczyńska)

polski
Dyskretny urok antykwariatu...

Przy ulicy Rabina Meiselsa 17 w Krakowie, znajduje się Centrum Kultury Żydowskiej. Mieści się ono w dawnym domu modlitwy Stowarzyszenia Religijnego „Bne Emuna”. Budynek powstał w latach 1886 – 1888 według projektu Jacka Matusińskiego. Idea powstania takiego centrum narodziła się pod koniec lat 80-tych XX wieku, między innymi z inicjatywy ówczesnego Prezesa Gminy Żydowskiej błogosławionej pamięci Czesława Jakubowicza. W ślad za pomysłem w roku 1991 powołano Fundację „Judaica” a następnie 24 listopada 1993 roku Centrum Kultury Żydowskiej uroczyście zostało otwarte. Organizowane są w Centrum odczyty, wystawy malarstwa, koncerty, spotkania i dyskusje kierowane nie tylko do osób narodowości żydowskiej.
W piwnicach budynku natomiast działa od roku 1998 galeria sztuki i antykwariat „Na Kazimierzu”. Zgromadzono tam liczne judaica, starodruki, książki w różnych językach, obrazy, stare czasopisma, lampy, bibeloty, zegary, haftowane obrusy, zasłony i wiele innych interesujących różności. W antykwariacie, jak w innych podobnych miejscach, gdzie zgromadzone są przedmioty pamiętające odległe czasy, panuje specyficzna atmosfera. Łatwo tam trafić i wejść, o wiele trudniej, stamtąd wyjść, aby nie kupić choćby jakiegoś drobiazgu, np. pocztówki z lat 30-tych XX wieku, czy starego kalendarza z zapiskami jakiejś pewnie od dawna nieżyjącej osoby. Bo antykwariaty mają nie tylko mnogość wszelakich przedmiotów, one mają także duszę w tych przedmiotach drzemiącą.

niemiecki
Der diskrete Charme des Antiquariats

In der Straße ul. Rabina Meiselsa 17 agiert seit dem Jahre 1993 im renovierten Gebäude des ehemaligen „Bne-Emuna”-Gebetshauses aus dem 19. Jh. das Zentrum der Jüdischen Kultur. Hier werden Vorlesungen, Treffen, Konzerte, Ausstellungen und Diskussionen veranstaltet, zu denen nicht nur Personen jüdischer Herkunft zusammenkommen. Im Kellergeschoss des Hauses befinden sich seit dem Jahre1998 eine Kunstgalerie und das Antiquariat „Na Kazimierzu“, in dem zahlreiche äußerst interessante und vielfältige Exponate zusammengestellt wurden. Hier findet man alte Zeitschriften, Postkarten, Uhren, viele mit der jüdischen Kultur verbundene Gegenstände, Nippes, u.dgl. Hier herrscht auch die spezifische, für Antiquariate charakteristische Atmosphäre, die längst vergangene Jahre und vergessene menschliche Geschichten, die in Bergen von Exponaten schlummern, in Erinnerung ruft.

Information published at 31 January 2010