This site uses cookies

We use the information stored by cookies for statistical purposes and to adapt the site to individual needs of users. Cookies may also be used by research companies we cooperate with and suppliers of multimedia applications. You may change cookie settings in your web browser.

Using the website without changing the settings for cookies means that they will be saved in the device memory. For more information see our Cookies policy.

close

Current issue:

Current issue

Back

angielskipolskiniemiecki

angielski
Stars from Israel

Stars from Israel Cracow’s annual Festival of Jewish Culture has been one of the city’s most significant cultural events since 1988. This year, from June 28th to July 6th, it will present the culture and diversity of contemporary Israel. This leading theme was chosen by Janusz Makuch, the originator and the director of the Festival, because of the 60th anniversary of the foundation of the state of Israel.
The Festival is the oldest and the biggest artistic presentation of Jewish culture and traditions in Europe. The organisers try to show both old and contemporary Jewish culture from the Diaspora as well as from Israel itself. They also aim to restore the memories of a world that was for centuries part of Cracow’s Kazimierz as well as thousands of other Polish towns and localities, and to present a mutual merging of Polish and Jewish cultures. The Festival consists of many different projects, starting from workshops and film shows and ending with the final ‘Shalom’ concert. This last event attracts several thousand people to ulica Szeroka every year.
This time two great music stars from Israel will perform at Kazimierz: Yasmin Levu and David D’Or. Yasmin Levu, who is known for her sublime voice and who has been nominated for BBC 3 World Music Awards three times, will sing Sephardic songs. In the international press we read that ‘Yasmin Levu gives a new breath to Ladino culture and the Jewish Spain of the Middle Ages.’ David D’Or will sing popularised traditional Jewish songs. He could have become a great opera singer, but he chose to spend years looking for his roots, which led him to discovering the beauty of synagogue singing. He comes from a family of Libyan cantors who once lived in Andalusia, Spain. He will give a concert at the Temple Synagogue on July 3.
During the festival it will be also possible to listen to the Oy Division, which plays traditional klezmer music. Other musicians who will perform at the Festival are: Zohar Fresco, who is well known for his innovative experiments verging on jazz, the Hesperion XXI Jordi Savalla, who will present traditional Sephardic music played on traditional instruments, and American group the La Mar Enfortuna, who will play generally the same music, but in a modern, vanguard form.
The programme of the Festival includes many more other interesting events (details at www.jewishfestival.pl). The ‘Shalom’ concert is planned for July 5.

polski
Gwiazdy z Izraela

Od 1988 roku jednym z najważniejszych wydarzeń kulturalnych w Krakowie jest Festiwal Kultury Żydowskiej. W tym roku od 28 czerwca do 6 lipca odbędzie się już osiemnasta jego edycja. Poświęcona będzie próbie pokazania kultury i różnorodności współczesnego Izraela. Tę myśl przewodnią dyrektor i pomysłodawca festiwalu Janusz Makuch wybrał w związku z 60. rocznicą powstania tego państwa.
Festiwal Kultury Żydowskiej jest najstarszą i największą artystyczną formą prezentacji kultury i tradycji Żydów w Europie. Organizatorzy starają się prezentować dawną i współczesną kulturę żydowską tworzoną zarówno w Diasporze, jak i w Izraelu. Próbują też przywracać pamięć o świecie, który przez wieki był częścią zarówno krakowskiego Kazimierza, jak też tysięcy innych miast i miasteczek Polski, a także wzajemne przenikanie się kultury żydowskiej i polskiej. Festiwal obejmuje kilkadziesiąt różnych przedsięwzięć od warsztatów przez projekcje filmów po finałowy koncert “Szalom” . To ostatnie wydarzenie gromadzi co roku na ulicy Szerokiej kilkadziesiąt tysięcy widzów.
Tym razem na Kazimierzu wystąpią dwie wielkie gwiazdy sceny muzycznej współczesnego Izraela: Yasmin Levu i David D’Or. Dysponująca uduchowionym głosem Yasmin Levu, trzykrotnie nominowana do BBC 3 World Music Awards, śpiewa pieśni sefardyjskie. “Yasmin Levy nadaje nowe tchnienie kulturze ladino i żydowskiej Hiszpanii z czasów średniowiecza.” – pisała o niej międzynarodowa prasa. David D’Or śpiewa swoim kontra tenorem uwspółcześnione, aż po granice popu, tradycyjne pieśni żydowskie. Miał duże szanse na wielką karierę operową. Zdecydował jednak poświęcić lata na poszukiwanie swych źródeł (pochodzi z rodziny libijskich kantorów, którzy wywodzili się z Andaluzji), które doprowadziły go do odkrycia piękna śpiewu synogalnego. W Krakowie wystąpi 3 lipca w synagodze Tempel.
Podczas festiwalu będzie można usłyszeć także zespół Oy Division, który gra muzykę tradycyjną klezmerskę. Jest więc w Izraelu zjawiskiem bardzo rzadkim.Wystąpi również Zohar Fresco, znany z nowatorskich projektów z pogranicza jazzu. Hesperion XXI Jordi Savalla zaprezentuje tradycyjne wykonania muzyki sefardyjskiej na instrumentach dawnych, a amerykański zespół La Mar Enfortuna, ten sam w zasadzie tradycyjny materiał sefardyjski przekaże we współczesnej, awangardowej formie.
Program festiwalu obejmuje jeszcze mnóstwo innych ciekawych wydarzeń (szczegóły: www.jewishfestival.pl). Koncert “Szalom” zaplanowany został na 5 lipca.

niemiecki

Seit 1988 ist das Festival der Jüdischen Kultur eines der wichtigsten Kulturereignisse in Kraków. In diesem Jahr wird es in der Zeit vom 28. Juni bis zum 6. Juli bereits zum achtzehnten Mal stattfinden. Diesmal sind die Organisatoren bemüht, die Kultur und Vielfältigkeit des gegenwärtigen Israels zu zeigen. Dieses Leitmotiv hat der Direktor und Ideenspender des Festivals, Janusz Makuch, im Zusammenhang mit dem 60. Jahrestag der Gründung des israelischen Staates gewählt. Das Festival stellt die älteste und größte künstlerische Form der Darstellung der jüdischen Kultur und Tradition in Europa dar.

Information published at 3 June 2008