This site uses cookies

We use the information stored by cookies for statistical purposes and to adapt the site to individual needs of users. Cookies may also be used by research companies we cooperate with and suppliers of multimedia applications. You may change cookie settings in your web browser.

Using the website without changing the settings for cookies means that they will be saved in the device memory. For more information see our Cookies policy.

close

Current issue:

Current issue

Back

angielskipolskiniemiecki

angielski
Prussian Homage at Wawel Castle

Prussian Homage at Wawel Castle The dream of one of Poland’s most significant artists has come true after 125 years. His monumental painting, The Prussian Homage, is on display at the Royal Castle on Wawel Hill.
The painting depicts a historical event which is commemorated by a special plaque built into the southern part of the surface of Rynek Główny in Cracow. It was in that very place that Zygmunt Stary (Sigismund the Old), a Polish king from the Jagiellon dynasty, received a liege homage paid by Albrecht Hohenzollern, the last Hochmeister (Great Master) of the Teutonic Knights. The Polish state was one of the greatest powers in Europe at the time and Sigismund I the Old’s rule is considered to have been a happy period in the history of the country.
Jan Matejko is the most eminent creator of Polish historical painting in the 19th century. His huge compositions such as, for instance, The Battle of Grunwald or The Prussian Homage were created at the time when Poland, after the partitions at the end of the 18th century, did not exist on the political map of Europe.
Cracow was the most the most significant centre of the national spirit. It was there that Matejko, who was born in the city and worked there all his life, and was the author of, among other works, the magnificent and recently renovated polychromies in St Mary’s church, created a series of works which depicted the most glorious moments of Polish history. The complex composition of the paintings is associated by historians of art with the work of Italian master Paolo Veronese.
The Prussian Homage is considered to be one of Matejko’s best paintings. He worked on it from the end of 1879 to the middle of 1882. Several dozen historical personalities are depicted in the painting, which measures 388 by 785 cm. Many contemporary Cracovians posed for the picture, and Stańczyk, a royal court jester, was given the artist’s own features.
From the very beginning of his work on the painting Matejko wanted it to be exhibited at the Royal Castle on Wawel Hill. However, when it was finished the castle was still occupied by Austrian troops, and it was therefore placed in the Sukiennice (the Cloth Hall). There was an idea to transfer the picture to Wawel when Poland regained independence in 1918, but this was never done. After the Second World War the painting remained a deposit of the Royal Castle in the National Museum in Cracow but was still exhibited in the Cloth Hall. However, the gallery has been undergoing renovation since 2007, and the works of art normally presented there are being exhibited temporarily at the castle in Niepołomice. Restorers decided that The Prussian Homage needed their intervention, and it was brought to Wawel castle, where a special team of conservators was appointed and given the task of renovating it. The work cost zł200,000 and took almost two years.
At present The Prussian Homage, glittering with the depth of its original colours, can be seen at Wawel Castle at a special temporary exhibition.

polski
Hołd pruski na Wawelu

Po 125 latach spełniło się życzenie jednego z najważniejszych artystów w polskim malarstwie. Jego monumentalny “Hołd pruski” wystawiany jest w Zamku Królewskim na Wawelu.
Obraz pokazuje wydarzenie, które upamiętnia specjalna tablica wmurowana w płytę krakowskiego Rynku Głównego po jego południowej stronie. W tym właśnie miejscu Zygmunt I Stary, polski król z dynastii Jagiellonów 10 kwietnia 1525 roku przyjął hołd lenny od Albrechta Hohenzollerna, ostatniego wielkiego mistrza Zakonu Krzyżackiego. Państwo polskie należało wówczas do najsilniejszych w Europie, a panowanie Zygmunta I Starego uchodzi za jego szczęśliwy okres.
Jan Matejko to najwybitniejszy twórca polskiego malarstwa historycznego w XIX wieku. Jego olbrzymie kompozycje, takie jak np. “Bitwa pod Grunwaldem” czy właśnie “Hołd pruski”, powstawały w okresie, kiedy po rozbiorach z końca XVIII wieku Polska nie istniała na mapie politycznej kontynentu.
Kraków był jednak najważniejszym ośrodkiem ducha narodowego. Tu urodzony i przez całe życie tworzący Matejko, autor m.in. wspaniałych, a niedawno odnowionych polichromii w kościele Mariackim, stworzył cykl dzieł, które pokazywały najjaśniejsze momenty w historii polskiej państwowości. Rozbudowana kompozycja tych obrazów kojarzona jest przez historyków sztuki z dziełami włoskiego mistrza Paola Veronese.
“Hołd Pruski” to jeden z najlepszych obrazów Matejki. Powstawał od końca 1879 roku do połowy roku 1882 r. Na olbrzymim płótnie o wymiarach 388x785 cm umieścił kilkadziesiąt historycznych postaci, do których pozowało wielu krakowian artyście współczesnych, a Stańczykowi, królewskiemu błaznowi artysta nadał własne rysy.
Od początku pracy nad dziełem Matejko chciał by było wystawiane w zamku królewskim na Wawelu. Kiedy jednak obraz powstał, zamek ciągle zajęty był przez wojska austriackie. Więc dzieło umieszczono   w Sukiennicach. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 r. powstał projekt jego eksponowania na Wawelu, ale nie został zrealizowany. Po II wojnie światowej obraz pozostał depozytem zamku wawelskiego w krakowskim Muzeum Narodowym i nadal był eksponowany w Sukiennicach. Ten obiekt od 2007 roku jest jednak remontowany, a wystawiane tam zwykle dzieła sztuki czasowo są eksponowane w zamku w Niepołomicach. Konserwatorzy uznali jednak, że “Hołd pruski” wymaga ich interwencji. Dlatego obraz trafił na Wawel, gdzie stworzono specjalny zespół, który zajął się jego odnowieniem. Zabiegi trwały prawie dwa lata i kosztowały prawie 200 tysięcy PLN.
Dziś “Hołd pruski” jaśniejący głębią oryginalnej kolorystyki można oglądać w wawelskim zamku na specjalnej wystawie czasowej.

niemiecki

Nach 125 Jahren ging der Wunsch eines der wichtigsten Künstlers der polnischen Malerei in Erfüllung. Seine monumentale „Preußische Huldigung” wird im Königsschloss auf der Wawel-Anhöhe ausgestellt.
Das Gemälde verewigt das Ereignis vom 10. April 1525, als Sigismund I. der Alte, polnischer König aus der Jagellonen-Dynastie, den Lehnseid von Albrecht von Hohenzollern, dem letzten Großmeister des Kreuzritterordens entgegen genommen hat. Jan Matejko ist der hervorragendste Schöpfer der polnischen historischen Malerei des 19. Jh. Seit Beginn seiner Arbeit an dem Werk wollte Matejko, dass es im Königsschloss auf dem Wawel ausgestellt wird. Als das Gemälde fertig war, war das Schloss immer noch durch österreichische Truppen besetzt. Somit hatte man das Werk in den Tuchhallen untergebracht und es bis jetzt dort gezeigt. Die Galerie in den Tuchhallen wird jedoch seit 2007 renoviert und so kam das Gemälde ins Schloss. Jetzt kann man das Meisterwerk nach sorgfältiger Renovierung in der Zeit-Sonderausstellung besichtigen.

Information published at 3 August 2008