This site uses cookies

We use the information stored by cookies for statistical purposes and to adapt the site to individual needs of users. Cookies may also be used by research companies we cooperate with and suppliers of multimedia applications. You may change cookie settings in your web browser.

Using the website without changing the settings for cookies means that they will be saved in the device memory. For more information see our Cookies policy.

close

Current issue:

Current issue

Back

angielskipolskiniemiecki

angielski
Palace for Beautiful Estera

Palace for Beautiful Estera According to tradition King Kazimierz Wielki (Casimir the Great) had a palace built for his beautiful Jewish lover Estera in the former village of Łobzów not far from the royal residence on Wawel Hill. Surrounded with a garden, suitably and comfortably furnished, the palace was the favourite meeting place of the king and his mistress. The hot-tempered and energetic monarch, apart from reforming the law and constructing numerous impressive buildings, was known for indulging in all kinds of pleasures and numerous love affairs. Estera, who won his heart for a long time, is believed to have given birth to two royal sons. Although there are no records or other evidence that the beautiful Jewess once lived by the king’s side, her legend and that of the monarch’s fascination with her beauty has run on through the centuries. As Kazimierz Wielki loved beautiful women very much, especially when they were with him, it is very likely that a Jewish woman was also among them.
The legend of Estera lives on in Cracow. There is a street named after her in Kazimierz. There used to be a small mound near the palace, which was believed to be Estera’s burial place. Unfortunately, numerous reconstructions and changes introduced not only in the building, but also in the garden, resulted in the destruction of the mound. However, the legend has survived. So has the palace. Today it looks very different from the 14th-century, Gothic royal residence, but some remains of the past can be found within the walls of the present building. The Gothic building was altered by Santi Gucci, an architect working for King Stefan Batory, and then by Trevano, who was commissioned for the work by King Sigismund III Wasa. The palace, which was destroyed during the Swedish invasions, was rebuilt, but in a different form from that created by the Italian architects. Queen Maria Kazimiera, often referred to as Marysieńka, lived there with her children for some time while she awaited news of her husband King Jan III Sobieski in Vienna, where he was fighting courageously and victoriously against the Turks.
Several other significant historic events are associated with the palace. It was from there that Queen Barbara Zapolya, the first wife of King Zygmunt I Stary (Sigismund I the Old), began her ceremonial entry into Cracow in 1512. In 1605 Queen Konstancja, the wife of Zygmunt III Waza (Sigismund III Wasa) and her attendants also set off for the cathedral on Wawel Hill where she was to be crowned. The palace in Łobzów was the starting point of the ceremonial funeral processions of Stefan Batory (1588) and Sigismund III Wasa (1633), which headed for the necropolis on Wawel from there. Prince William Rakuski, a suitor of Queen Jadwiga, is also believed to have stayed in the palace. King Władysław IV was born there in 1595. For centuries the palace was a very important royal residence, second only to Wawel and similar to that in Niepołomice.
Nowadays it is difficult to trace the old, historical form in the existing building. But the memory of many events, the people who created the architecture of the palace, the magnates who lived there, the kings who sought rest there and, above all, the romantic trysts of Kazimierz Wielki and the beautiful Estera should be kept alive today. It is sometimes worth taking a break from the rush of modern life to look at least for a little while at the remains of the old, stone wall running along a path, which must surely have much to tell.

polski
Pałac dla pięknej Esterki

W dawnej wsi Łobzów, położonej w średniowieczu daleko poza królewską siedzibą na Wzgórzu Wawelskim, król Kazimierz Wielki jak głosi tradycja, nakazał wznieść pałac dla swej pięknej, żydowskiej kochanki, Estery. Otoczony ogrodem, należycie i wygodnie wyposażony, był dla króla i królewskiej ukochanej, ulubionym miejscem spotkań. Krewki i nader energiczny monarcha, oprócz reformowania prawa w państwie i budowania rozlicznych obiektów nie tylko sakralnych z kamienia bądź cegieł, lubił używać także wielu przyjemności słynąc z licznych przygód miłosnych. Esterka na długi czas, zawładnęła jego sercem i podobno urodziła mu dwóch synów. Nie ma wprawdzie żadnych dokumentów, zapisów czy innych dowodów na to, że piękna Żydówka istotnie kiedyś żyła u boku króla, ale legenda o jej istnieniu i królewskiej fascynacji jej urodą, przewija się przez wieki. A że Kazimierz Wielki bardzo  lubił piękne kobiety, zwłaszcza kiedy były z nim, jest wielce prawdopodobne, że pośród nich znalazła się i kobieta żydowskiej narodowości.
W Krakowie legenda Esterki jest bardzo żywa, ma ona w dzielnicy Kazimierz ulicę swego imienia, miała też, jak przypuszczano własną mogiłę w postaci niedużego kopca, właśnie w pobliżu wyżej wspomnianego pałacu. Niestety liczne przebudowy, zmiany w układzie nie tylko budynku ale i ogrodu, zniszczyły ów kurchan. Pozostała jednak legenda. Pozostał także pałac. Jednakże jego obecny wygląd odbiega znacznie od czternastowiecznej gotyckiej, królewskiej rezydencji. Jej resztki znajdują się gdzieś w murach obecnego obiektu, już współcześnie rozbudowanego. Wcześniej gotycki obiekt przebudowany został przez architekta Santi Gucciego, na zlecenie króla Stefana Batorego a następnie króla Zygmunta III Wazy dla którego pracował także architekt Trevano. Pałac, zniszczony podczas najazdów szwedzkich, został jednak wyremontowany, otrzymując już nieco inną formę niż nadaną mu przez włoskich architektów, i mieszkała w nim przez pewien czas wraz z dziećmi, królowa Maria Kazimiera, zwana Marysieńką, oczekując na wieści od męża króla Jana III Sobieskiego spod Wiednia gdzie walczył dzielnie i zwycięsko z Turkami. 
Kilka też innych ważnych wydarzeń historycznych wiąże się z pałacem. Stąd nastąpił  1512 roku, uroczysty wjazd do Krakowa, królowej Barbary Zapolya, pierwszej żony króla Zygmunta I Starego, a w roku 1605 na koronację na Wawelu, wyruszała  stąd z orszakiem, królowa Konstancja, żona Zygmunta III Wazy. Pałac w Łobzowie był też miejscem, skąd do nekropolii wawelskiej udawały się orszaki pogrzebowe królów, Stefana Batorego (1588),oraz w roku 1633 Zygmunta III Wazy. Według przekazów, w pałacu zatrzymał się książe Wilhelm Rakuski, kandydat do ręki królowej Jadwigi. Tu także urodził się w 1595 król Władysław IV. Pałac był przez wieki bardzo ważną, drugą poza Wawelem, podobną do niepołomickiej, rezydencją królewską. Obecnie trudno dopatrzeć się w istniejącym budynku, dawnych historycznych form.
Ale pamięć o tamtych wydarzeniach, o ludziach  którzy tworzyli architekturę pałacu, o niegdysiejszych wielmożach  którzy tu przebywali, o królach zajeżdżających na wypoczynek a także o romantycznych schadzkach, zakochanego Kazimierza Wielkiego z piękną Esterą, powinna w nas, współczesnych, trwać. W tej, zagonionej, pośpiesznej codziennej bieganinie, warto się czasem zatrzymać i chociaż przez chwilę popatrzeć na resztę starego, kamiennego muru, biegnącego teraz wzdłuż alejki osiedlowej, który, jak sądzę, wiele pamięta...

niemiecki

In Kraków, im jetzigen Stadtteil Łobzów, der ehemalig ein Dorf war, steht ein Gebäude, in dessen Mauern sich die Reste eines gotischen königlichen Palastes befinden. Dieser Palast wurde im Mittelalter, als eine von zwei königlichen Residenzen außerhalb des Wawel-Schlosses, erbaut. Man kam dorthin zur Erholung und um in schönen Gartenanlagen spazieren zu gehen, es wurden auch romantische Treffen veranstaltet. In diesem Schloss traf sich, gemäß der Überlieferung, König Kasimir der Große mit seiner jüdischen Geliebten, der schönen Esther. Aber nicht nur solche Ereignisse verbinden sich mit diesem Platz. Der Palast, mehrmals umgebaut, diente über Jahrhunderte Königen und königlichen Familien unter anderem als Platz, von dem die Hochzeitszüge der königlichen Ehegattinnen zur Krönungsfeier ausgingen. Hier verweilte auch die Königin Maria Kazimiera, die auf die Rückkehr ihres Ehegatten aus Wien wartete, wo er siegreich gegen die Türken gekämpft hatte. In diesem Palast kam auch der spätere König Władysław IV zur Welt. Es kam auch vor, dass von hier aus königliche Trauerzüge in Richtung der Wawel-Nekropole begannen.
Gemäß der Tradition wurde auf dem den ehemaligen Palast umgebenden Gelände jene wunderschöne Esther beigesetzt. Leider haben zahlreiche Umbauarbeiten sowie die in Gartenanlagen vorgenommenen Änderungen dazu beigetragen, dass der vermutliche Grabhügel von Esther wohl vernichtet wurde.
Jedoch ist das Gedenken an ihre Person und an die Ereignisse, die mit der ehemaligen königlichen Residenz im Dorf Łobzów verbunden sind, in Krakau besonders lebendig. Wenn man jetzt auf den Alleen der in der Nähe liegenden Siedlung spazieren geht, kann man, indem man die Überreste der alten Steinmauer betrachtet, die Leute und Ereignisse der längst vergangenen Jahre nur in Gedanken vorbeiziehen lassen.

Information published at 4 November 2007