This site uses cookies

We use the information stored by cookies for statistical purposes and to adapt the site to individual needs of users. Cookies may also be used by research companies we cooperate with and suppliers of multimedia applications. You may change cookie settings in your web browser.

Using the website without changing the settings for cookies means that they will be saved in the device memory. For more information see our Cookies policy.

close

Current issue:

Current issue

Back

angielskipolskiniemiecki

angielski
Musical Shalom in Kazimierz

Musical Shalom in Kazimierz The Cracow Festival of Jewish Culture, the biggest event of its kind in the world, is approaching its great 20th anniversary. However, starting on 27 June it will be possible to participate in over 200 events which will fill the 19th Festival for nine days. The music events are surely among the most interesting.
On Sunday, 28 June Emil Zrihan, who is called the ‘nightingale from Morocco,’ will perform alongside Moshe Schulhoff and Yaakov Lemmer, Askenazy cantors from the USA, during the Concert of Cantors. They will be joined by Benzion Miller and accompanied by Daniel Gildar. It will be possible to listen to cantor Zrihan and his band also in the Andalusian repertoire in a different concert on Monday, 29 June.
Cracow’s own group, the Kroke, a band from the world music trend which gives concerts all over the world, will come back to the festival stage (Tempel Synagogue – Tuesday, 30 June) after a few years of absence. Another interesting artist is Mouss Berlin, an Israeli clarinet virtuoso, who will bring to Cracow the mystical atmosphere of Lag B’Omer holiday celebrated on Meron Mountain, during which the mountain becomes the destination of pilgrimages of the Chassid Jews.
Klezmer music will also be represented richly. Michael Winograd, one of the leading clarinet players of the young generation, will present his art on 29 June. ‘Other Europeans: the klezmer and the Gypsy’ (3 July) is a concert prepared by musicians representing these two trends, to find elements connecting them and those that are different. During the festival it will also be possible to listen to ‘ritual Afro-pop and cantor blues’ presented by The Sway Machinery band, and punk interpretations of songs in Yiddish presented by Daniel Kahn (27 June).
A British band, the Fretwork, which plays a classical repertoire, will perform their programme entitled ‘Birds on fire’. Barbara Łypik-Sobaniec and Sławomir Cierpik will play music by Ernest Bloch on 28 June.

polski
Muzyczne szalom na Kazimierzu

Festiwal Kultury Żydowskiej w Krakowie, największe tego rodzaju wydarzenie na świecie, zbliża się do wielkiego jubileuszu, czyli swej dwudziestej edycji. Ale już od 27 czerwca przez 9 dni na Kazimierzu będzie można uczestniczyć w ponad 200 wydarzeniach, które wypełnią edycję dziewiętnastą. Spośród nich specjalnie interesująco zapowiadają się imprezy muzyczne.
Już podczas Koncertu Kantorów (niedziela, 28 czerwca) obok Moshe Schulhoffa i Yaakova Lemmera, aszkenazyjskich kantorów z USA, wystąpi Emil Zrihan, nazywany “skowronkiem z Maroka”. Towarzyszył im będzie Benzion Miller, a akompaniował – Daniel Gildar. Kantora Zrihana i jego zespołu będzie można posłuchać również w repertuarze andaluzyjskim podczas oddzielnego koncertu (poniedziałek, 29 czerwca).
Po kilku latach nieobecności wróci na festiwalową scenę (synagoga Tempel, wtorek 30 czerwca) koncertujący na całym świecie krakowski zespół Kroke z nurtu world music. Będzie można usłyszeć również Moussa Berlina, izraelskiego wirtuoza klarnetu, który przeniesie do Krakowa mistyczny nastrój święta Lag B’Omer na Górze Meron, podczas którego góra ta staje się celem chasydzkich pielgrzymek. Bogato będzie prezentowany również nurt muzyki klezmerskiej. Swoją sztukę zaprezentuje czołowy klarnecista młodej generacji Michael Winograd (29 czerwca). “Inni europejczycy: klezmerzy i cyganie” (3 lipca) to koncert, jaki przygotowali muzycy reprezentujący te dwie tradycje, by odnaleźć elementy je łączące i różniące.
W dniach festiwalu będzie można też posłuchać “rytualnego afro-pop i kantoralnego bluesa” w wykonaniu zespołu The Sway Machinery oraz punkowe interpretacje pieśni w jidysz wykonywane przez Daniela Kahna (27 czerwca).
W repertuarze klasycznym zaprezentuje się brytyjski zespół Fretwork, który zaprezentuje program “Birds on Fire”. Barbara Łypik-Sobaniec i Sławomir Cierpik zagrają (28 czerwca) muzykę Ernesta Blocha.

niemiecki

Das Festival der Jüdischen Kultur in Krakau, das größte Ereignis dieser Art in der Welt, nähert sich langsam einem großen Jubiläum, das heißt seiner zwanzigsten Ausgabe. Aber bereits vom 27. Juni an wird man neun Tage lang in Kazimierz an über 200 Ereignissen teilnehmen können, die das neunzehnte Festival ausmachen werden. Besonders interessant klingen die angekündigten Musikveranstaltungen.

Information published at 31 May 2009