This site uses cookies

We use the information stored by cookies for statistical purposes and to adapt the site to individual needs of users. Cookies may also be used by research companies we cooperate with and suppliers of multimedia applications. You may change cookie settings in your web browser.

Using the website without changing the settings for cookies means that they will be saved in the device memory. For more information see our Cookies policy.

close

Current issue:

Current issue

Back

angielskipolskiniemiecki

angielski
Maurycy Gottlieb – Jan Matejko’s Pupil

Maurycy Gottlieb – Jan Matejko’s Pupil Art was not discussed in the house of Gottlieb, a well-off entrepreneur dealing in oil, when his son Mojżesz Dawid Maurycy was born in Drohobycz in 1856. There was no time for it. The boy’s father was busy at his business and his mother running the house. Little Maurycy created his first drawings instead of playing with other children. He may have anticipated that fate would not give him much time to create art, since he was to live to be only 23. When he left a secondary school run by the Basilians, he took private lessons in drawing from a Godlewski, a painter in Lvov. Maurycy’s father, who had been totally preoccupied with business, was persuaded by Godlewski to let the boy study art. At the age of 16 he went to Vienna in order to continue his study. Fascinated by Matejko’s paintings, he decide to study under his supervision and came to Cracow after two years. It was then that historical paintings and several self-portraits were painted.
Unfortunately, after a series of anti-Jewish activity of some students and professors at the Academy of Fine Arts in Cracow, Maurycy, who felt like a hunted animal, left Cracow and went again to Vienna and later to Munich, which was regarded as the capital of European painting, to continue his studies. Under the influence of  his painful experiences in Cracow, he got interested in Jewish issues. Symbolism connected with this appeared in his paintings, such as ‘Day of Atonement’ (‘Dzień Pojednania’) and ‘Ahaswer’. A lot of interesting paintings, mainly portraits, which were rated as first-class European painting, were painted there.  Under the influence of Matejko and Siemiradzki, who he met in Rome, he became interested in Biblical themes. Paintings entitled ‘Christ in Capernaum’, ‘Christ in the Synagogue’ or the dramatic and moving ‘Ecce Homo’ come from that period. In spite of the fact that his life as an artist lasted only seven years, Maurycy Gottlieb’s paintings are considered outstanding.

polski
Maurycy Gottlieb – uczeń Jana Matejki

Kiedy w Drohobyczu w roku 1856 urodził się Mojżesz Dawid Maurycy, w zamożnym domu jego ojca, przedsiębiorcy naftowego Gottlieba, nie rozmawiano o sztuce. Nie było na to czasu. Ojciec zajęty był interesami, matka prowadzeniem domu. Mały Maurycy, być może już w dzieciństwie, zamiast bawić się z rówieśnikami, rysował swoje pierwsze obrazki. Może przeczuwał, że los da mu  niewiele czasu na przyszłą twórczość. Miał bowiem przed sobą zaledwie 23 lata życia. Po ukończeniu gimnazjum ojców bazylianów, uczył się rysunków u malarza Godlewskiego we Lwowie. Dotychczas zajęty jedynie interesami ojciec, dał się namówić na kształcenie syna w kierunku malarskim, do czego skłonił go nauczyciel rysunków chłopca. Młody Gottlieb mając 16 lat wyjechał na dalsze studia do Wiednia, skąd zafascynowany malarstwem Matejki, po dwóch latach postanowił dalsze studia odbywać w Krakowie, pod kierunkiem swego mistrza. Powstały wtedy obrazy o tematyce historycznej, a także kilka autoportretów.
Niestety, po antyżydowskich wystąpieniach niektórych studentów i profesorów Szkoły Sztuk Pięknych, Maurycy czując się zaszczutym, opuścił Kraków i wyjechał znów do Wiednia, a następnie do Monachium będącego wtedy stolicą malarstwa europejskiego, na dalsze studia. Zainteresował się tematyką żydowską, a stało się to na skutek doznanych w Krakowie prześladowań antyżydowskich. W jego ówczesnych obrazach pojawiła się symbolika, połączona ze scenami rodzajowymi, jak „Dzień Pojednania”, „Ahaswer” i inne. Powstało tam wiele bardzo interesujących płócien, głównie portretów, zaliczanych nadal do czołówki malarstwa europejskiego. Pod  wpływem Matejki i Siemiradzkiego spotkanych w Rzymie zainteresował się tematyką biblijną, łączącą wyznanie mojżeszowe z chrześcijaństwem. Z tamtego okresu pochodzą obrazy „Chrystus w Kafarnaum”, „Chrystus w synagodze” oraz dramatyczne i poruszające „Ecce Homo”. Mimo, zaledwie około 7-letniego okresu twórczości, dzięki wielkiemu talentowi, obrazy Maurycego Gottlieba, uznane są za dzieła wybitne.

niemiecki

Im Jahre 1856 kam in Drohobycz, in der Familie eines wohlhabenden Unternehmers, Maurycy Gottlieb, der spätere hervorragende Maler, zur Welt. Den Zeichen- und Malerunterricht nahm er in Lemberg auf, wo er von dem Maler Godlewski Stunden erhielt. Anschließend, als er 16 Jahre alt war, fuhr er zum Studium nach Wien, von wo er nach zwei Jahren, fasziniert von der historischen Malerei von Jan Matejko, nach Krakau als dessen Schüler in die Akademie der Bildenden Künste eintrat. Zu damaliger Zeit entstanden Gemälde mit historischen Themen. Durch die Krakauer Ausschreitungen gegen Juden abgeschreckt, reist Maurycy wiederum nach Wien und anschließend nach München, der damaligen Hauptstadt der europäischen Malerei. Dort malt er Bilder mit jüdischen und biblischen Themen, Genre-Szenen, flicht Symbolik ein, malt viele Porträts, darunter auch Autoporträts. Er malt die Gemälde „Christus in Kapernaum”, „Christus in der Synagoge”, „Ecce Homo“, in denen er den Judaismus mit dem Christentum verbindet. Maurycy Gottlieb stirbt in Wien im Alter von nur 23 Jahren. Er hinterließ namhafte Werke, die zur führenden europäischen Malerei gezählt werden.

Information published at 3 February 2008