This site uses cookies

We use the information stored by cookies for statistical purposes and to adapt the site to individual needs of users. Cookies may also be used by research companies we cooperate with and suppliers of multimedia applications. You may change cookie settings in your web browser.

Using the website without changing the settings for cookies means that they will be saved in the device memory. For more information see our Cookies policy.

close

Current issue:

Current issue

Back

angielskipolskiniemiecki

angielski
Kraków – Office Power

Kraków – Office Power Cracow’s property market has the most office space on offer, apart from Warsaw, in the whole country. In recent years this market has expanded considerably, a fact which was made possible thanks to the attractive investment incentives in the city. Although the global financial crisis was felt, now there are signs of recovery.
Cracow has many significant factors in its favour that are not ignored by investors. The city is the capital of a region inhabited by 3.5 million people. However, more than 8 million people live within a radius of 100 km from Cracow’s Market Square. A large number of them live in the Silesian conglomeration, connected to Cracow by the A4 motorway. The same motorway directly connects Cracow with the Western European road system. Also the city centre can be reached by car from the local airport, the second largest in the country, within a quarter of an hour.
And Cracow’s primary advantage from a business point of view is undoubtedly its well-qualified staff. Over 200,000 young people study at the universities and colleges in the city. Hence, it is comparatively easy to find highly qualified professionals in almost every field. This was one of the reasons that, for example, Shell installed its accounting centre, which employs 1,200 people, in Cracow and Motorola has been developing its software centre here for years.
These circumstances have led to a situation in which more and more domestic and foreign companies have decided to locate their business in the area in recent years. The market has responded to the demand. As the ‘Real Estate Market - Report 2009’ notes, in that year alone, 100,000 sq. m. of office space were created in the city and modern premises of this type have grown to total more than 330,000 sq. m. The latter include vast office complexes with an area of up to 60,000 sq. m. as well as many smaller offices.
According to the same source a further 50,000 sq. m. of Class A and B office space was planned in Cracow in the past year. However, the problems within the world economy meant that not all these plans were implemented, and some of the existing facilities even had to reduce their rents. Some signs of improvement can now be seen on the construction sites, which means that the prospects for Cracow’s property market are good.
And it is not only the benefits for businesses that are evident in Cracow. People, often from distant parts of Europe or even from further afield, just like to live and work in Cracow. What determines this is the extraordinary charm of this historic town, with its well-developed municipal services and numerous cultural attractions, that at the same time manages to maintains its intimate atmosphere. As a result its size is not overwhelming. The head of the Shell Centre in Cracow, a Dutchman by birth, is a good example of this phenomenon. He has established himself so well that he stood and won in the local elections which took place last year. (b)

polski
Kraków – potęga biurowa

Krakowski rynek nieruchomości oferuje najwięcej w kraju (poza Warszawą) powierzchni biurowych. W ostatnich latach ten segment rynku bardzo się rozwinął. Przesądziła o tym atrakcyjność inwestycyjna miasta. Światowy kryzys finansowy wprawdzie dał się tu odczuć, ale ponownie widać oznaki ożywienia.
Kraków ma mnóstwo atutów, które dostrzegają inwestorzy. Miasto jest stolicą regionu zamieszkałego przez 3,5 miliona osób. Jednak w promieniu 100 km od krakowskiego Rynku Głównego mieszka ponad 8 milionów ludzi, w czym największy udział ma aglomeracja śląska połączona z Krakowem autostradą A4. Ta sama droga łączy podwawelski gród bezpośrednio z zachodnioeuropejskim systemem komunikacyjnym. Z tutejszego – drugiego co do wielkości w kraju – portu lotniczego można się dostać samochodem do centrum w ciągu kwadransa.
No i atut podstawowy z biznesowego punktu widzenia: kadry. W Krakowie kształci się ponad 200 tysięcy studentów. Bez trudu można tu znaleźć wysokowykwalifikowanych specjalistów z niemal każdej dziedziny. To spowodowało, że np. koncern Shell zainstalował w Krakowie swoje centrum księgowe, które zatrudnia dzisiaj 1200 osób, a Motorola od lat rozwija tu swoje centrum oprogramowania.
Te okoliczności sprawiły, że w ostatnich latach coraz więcej firm krajowych i zagranicznych chciało lokować tutaj swe inwestycje. Na popyt odpowiedział rynek. Jak podaje “Krakowski rynek nieruchomości – raport 2009” tylko wtedy w mieście przybyło 100 000 tysięcy m kw. powierzchni biurowej i zasoby nowoczesnych lokali tego typu powiększyły się do ponad 330 tysięcy m kw. Na tę ostatnią liczbę składają się bardzo duże kompleksy biurowe o łącznej powierzchni dochodzącej do 60 tysięcy m kw, w także wiele kameralnych obiektów.
Według tego samego źródła na rok miniony planowane było w Krakowie oddanie do użytku kolejnych 50 tys. m kw. powierzchni biurowych klasy A i B. Narastające kłopoty gospodarki światowej sprawiły jednak, że realizacja części tych planów została ograniczona, a w obiektach już istniejących zanotowano spadek czynszów. Jednak na placach budów znowu widać ożywienie, co oznacza, że perspektywy dla krakowskiego rynku nieruchomości są dobre.
I nie chodzi tylko o wspomniane wyżej atuty biznesowe miasta. W Krakowie ludzie, często pochodzący z odległych części Europy czy świata, zwyczajnie lubią mieszkać i pracować. Decyduje o tym nadzwyczajny urok zabytkowego miasta z dobrze rozwiniętymi usługami komunalnymi i pełnego atrakcji kulturalnych, a jednak ciągle kameralnego, nie przygniatającego swymi rozmiarami. Najlepiej świadczy o tym przykład szefa krakowskiego centrum firmy Shell, z pochodzenia Holendra. W Krakowie zadomowił się na tyle, że w ubiegłorocznych wyborach zdobył mandat miejskiego radnego.

niemiecki

Der Krakauer Immobilienmarkt bietet die größte Menge an Büroflächen im Land (nach Warschau) an. In den letzten Jahren ist dieses Marktsegment sehr stark gewachsen. Ausschlaggebend dafür ist die Attraktivität der Stadt für Investitionen. Die weltweite Finanzkrise konnte man zwar auch hier spüren, aber es sind schon wieder Zeichen des Aufschwungs zu erkennen. Krakau hat eine Menge an Trümpfen zu bieten, die von den Investoren wahrgenommen werden.

Information published at 3 April 2011