This site uses cookies

We use the information stored by cookies for statistical purposes and to adapt the site to individual needs of users. Cookies may also be used by research companies we cooperate with and suppliers of multimedia applications. You may change cookie settings in your web browser.

Using the website without changing the settings for cookies means that they will be saved in the device memory. For more information see our Cookies policy.

close

Current issue:

Current issue

BUSINESS INFORMATION

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie
(Małopolska Provincial Office in Cracow)
ul. Basztowa 22, tel. +48 12 39 21 200

Wydział Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu  Wojewódzkiego w Krakowie
(Social Policy Departament of the Małopolska Province Office in Cracow)
ul. Basztowa 22, tel. +48 12 39 21 591

Urząd Miasta Krakowa
(The Municipal Office of Cracow)
Pl. Wszystkich Świętych 3/4, tel. +48 12 616 12 00

Wydział Budżetu Miasta
(Budget Departament of the Municipal Council of Cracow)
Plac Wszystkich Świętych 3/4, tel. +48 12 616 15 49

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego
(Małopolska Region Development Agency)
ul. Kordylewskiego 11, tel. +48 12 617 66 00

Fundacja Promocji Gospodarczej Regionu Krakowskiego
(Cracow Region Economic Promotion Foundation)
ul. Mrozowa 20 A, tel. +48 12 642 16 70

Izba Przemysłowo Handlowa w Krakowie
(Industry Commerce Chamber in Cracow)
ul. Floriańska 3, tel. +48 12 422 89 07

Małopolska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie
(Małopolska Crafts and Enterprise Chamber in Cracow)
ul. Św. Anny 9, tel. +48 12 422 05 95

Brytyjsko Polska Izba Handlowa
(British Polish Commerce Chamber)
ul. Zwierzyniecka 24/A 206, tel. +48 12 602 218 408

Krakowska Kongregacja Kupiecka
(Cracow Merchants’ Congregation)
ul. Garbarska 14, tel. +48 12 421 24 42